Thư viện video
 • CoNG_TRuoNG
 • 20160409_085249
 • 20160520_085746
 • 20160905_070547
 • 20160915_155045
 • 20160905_070550
 • 1b166dc4b101525f0b10
 • 5b18b243e8430b1d5252_-_Copy
 • 05fa699e7eb49ceac5a5
 • 5aaa2dc13aebd8b581fa_-_Copy
 • 7bc25934695e8a00d34f_-_Copy
 • 9d8d835dbc605f3e0671_-_Copy
 • 10f60274a24941171858_-_Copy
 • 14cd9e948bbe69e030af_-_Copy
 • 18b6cbbf778594dbcd94_-_Copy
 • 35ba97754bb0a8eef1a1_-_Copy
 • 40d6aaa3bd895fd70698_-_Copy
 • 775d0f20301dd3438a0c_-_Copy
 • 76e068bb7d919fcfc680_-_Copy
 • 3910165f5290b0cee981_-_Copy
 • 8183e67ad610354e6c01_-_Copy
 • ae8584e593cf719128de_-_Copy
 • b52a8f111ebcffe2a6ad_-_Copy
 • e248542e4304a15af815_-_Copy
 • fce5518e1541f71fae50_-_Copy
 • IMG_0100_-_Copy
 • IMG_0112_-_Copy
 • fae1032cd36a33346a7b_-_Copy
 • IMG_0136_-_Copy
 • eaa2486e982878762139_-_Copy
 • IMG_0152_-_Copy
 • IMG_0153_-_Copy
 • IMG_0170_-_Copy
 • IMG_0172_-_Copy
 • IMG_0173_-_Copy
 • IMG_0173
 • IMG_0183
 • IMG_0184
 • IMG_0174
 • IMG_0185
 • IMG_0194
 • IMG_0195
 • IMG_0196
 • IMG_0197
 • IMG_0200
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định về ...
Theo đó, trường tiểu học được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 89
Tháng trước : 275
Năm 2021 : 89