Đại diện cho Trường TH Vĩnh Hậu C Cô: Vũ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng lên đánh trống khai giảng năm học 2019-2020