Lễ kỉ niệm 78 năm thành lập Đội TNTP HCM và 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh