Lớp 2A trình diễn tiết mục múa thi Giai điệu tuổi hồng