• Danh sách học sinh đạt giải kể chuyện đại đức theo sách cấp Trường
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách học sinh đạt giải hội thi TDTT cấp Trường
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾT QUẢ HS ĐẠT GIẢI THI VSCĐ CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2019-2020
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 123 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường có 20 em học sinh đi thi trong đó có 6 em đạt giải. 1 giải ba và 5 giải khuyến khích
 • KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 -2019
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường có 5 giáo viên đi và có 3 giáo viên đạt giải:1. Cô: Bùi Thị Hường 2. Cô: Tô Thị Thảnh3. Cô: Vũ Thị Nga
 • Kết quả hội thi VSCĐ cấp Huyện năm học 2018-2019
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 163 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tổng số HS đi thi là 15 em trong đó có 6 em đạt giải. Gồm: 2 giải ba, 4 giải khuyến khích
 • Kết quả sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018
  | Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C | 181 lượt tải | 1 file đính kèm