Hội Thi Phụ Trách Sao Giỏi Huyện Hòa Bình Năm 2019

Sáng ngày 16/4 Thầy TPT Nguyễn Chí Hiểu đã dẫn 2 em học sinh tiêu biểu của Trường: Nguyễn Kim Anh và Lê Thị Bích Phượng đi thi Hội Thi Phụ Trách Sao Giỏi năm 2019

 

                                         

                                                                                                                                                                                  Em: Lê Thị Bích Phượng                         

 

                                                                                                 Em: Nguyễn Kim Anh
                                                                       Em: Lê Thị Bích Phượng và Nguyễn Kim Anh

Thầy TPT Nguyễn Chí Hiểu chụp chung với 2 em

 

Bài viết liên quan