KẾT QUẢ HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019 - 2020

Tham gia hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện năm học 2019-2020 Trường TH Vĩnh Hậu C tham gia với 5 giáo viên, kết quả cả 5 giáo viên đều đạt giải và vinh dự hơn đơn vị Trường TH Vĩnh Hậu C đạt giải Nhì toàn đoàn, đây chính là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của các thầy cô tham gia hội thi và đặc biệt hơn có sự quan tâm giúp đỡ, động viên kịp thời của lãnh đạo nhà trường trong suốt quá trình diễn ra hội thi.

Bài viết liên quan