SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHỐI 3 CẤP HUYỆN

Ngày 30/6 Trường TH Vĩnh Hậu C đại diện cho 17 trường trong Huyện tổ chức sinh hoạt chuyên môn  khối 3 cấp Huyện gồm có đại diện Ban lãnh đạo Tổ chuyên môn khối 3 cấp huyện; Tổ trưởng chuyên môn khối 3 của 17 trường tiểu học và giáo viên dạy lớp 3 (cụm 1). 

 

Bài viết liên quan