Trường TH Vĩnh Hậu C phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu chích ngừa Uốn ván - bạch Hầu cho các em học sinh 7 tuổi

Sáng ngày 13/6/ 2020 Trường TH Vĩnh Hậu C phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu chích ngừa Uốn ván - Bạch hầu cho các em học sinh 7 tuổi ở tại 2 điểm Trường. 

Bài viết liên quan